Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016)

Powrót

Czy w projekcie grupę docelową mogą stanowić wyłącznie osoby nieletnie?

 Przejdź na górę