Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (3/2016)

Powrót

Kwestie partnerstwa i pytanie dot. połączonych dochodów partnera i lidera z roku poprzedzającego złożenie wniosku.

 Przejdź na górę