Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (2/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2020)

Powrót

Zgodnie z Regulaminem konkursu realizacja aktywizacji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu nie jest wymagana. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie czy w ramach projektu może być realizowana wyłącznie aktywizacja o charakterze społecznym dla uczestników projektu, jeżeli wynika to z przeprowadzonej diagnozy ?

 Przejdź na górę