Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (2/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2020)

Powrót

W Regulaminie konkursu zamieszczono informację: „W przypadku realizacji szkoleń prowadzą one do uzyskania kwalifikacji/kompetencji w zawodach uznanych za deficytowe zgodnie z wykazem zawartym w Barometrze zawodów 2019 - Raport podsumowujący badanie w województwie łódzkim”, natomiast dostępna jest już nowsza wersja Barometru zawodów 2020 (https://barometrzawodow.pl/lodzkie/plakaty) - z której wersji dokumentu Wnioskodawca powinien skorzystać?

 Przejdź na górę