Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (2/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2020)

Powrót

Jakie wydatki można zaplanować w ramach doposażenia stanowiska pracy stażysty?

 Przejdź na górę