Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (2/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2020)

Powrót

Jakie kategorie wydatków stanowią koszty kwalifikowalne w przypadku subsydiowanego zatrudnienia?

 Przejdź na górę