Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021)

Powrót

Jakie przykładowe przesłanki są akceptowane, aby przedsiębiorca mógł złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach I rundy do 12 04 2021 r., zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19? Jakie dokumenty należy zlożyć wraz z wnioskiem?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę