Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021)

Powrót

Czy kryterium dostępu nr 5 (Narzędzia realizacji wsparcia - W ramach projektu z każdym uczestnikiem podpisywana i realizowana jest umowa na wzór kontraktu socjalnego. W przypadku projektów OPS/PCPR z każdym uczestnikiem podpisywany jest i realizowany jest kontrakt socjalny lub inny indywidualny program, lub program aktywności lokalnej, lub projekt socjalny) jest obligatoryjne także w przypadku, gdy OPS/PCPR jest partnerem projektu, a nie wnioskodawcą? Czy kryterium jest spełnione gdy w przypadku projektu partnerskiego z OPS z każdym uczestnikiem podpisana zostanie umowa na wzór kontraktu socjalnego (wnioskodawcą jest przedsiębiorca), a nie kontrakt socjalny lub inny indywidualny program lub program aktywności lokalnej lub projekt socjalny?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę