Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021)

Powrót

Czy kryterium dostępu nr 6 (Praca socjalna realizowana jest przez OPS/PCPR przez cały okres udziału uczestnika w projekcie) dotyczy wyłącznie projektów których beneficjentem / partnerem jest OPS/PCPR? Czy w przypadku projektu złożonego przez przedsiębiorcę kryterium to podlega ocenie?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę