Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021)

Powrót

Czy w przypadku zatrudnienia wspomaganego, kosztem kwalifikowanym jest wynagrodzenie pracownika - uczestnika projektu? Jeśli tak, to do ilu miesięcy niepełnosprawny uczestnik projektu będzie mógł być zatrudniony w ten sposób?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę