Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021)

Powrót

Czy osoby pracujące mogą być uczestnikami projektu? Jeśli tak, jakie muszą spełnić warunki?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę