Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021)

Powrót

Czy zatrudnienie wspierane i wspomagane stanowią pomoc de minimis?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę