Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021)

Powrót

Jakie wydatki można zaplanować w ramach doposażenia stanowiska pracy stażysty?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę