Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021)

Powrót

Czy kryterium dostępu nr 6 (Praca socjalna w projektach OPS/PCPR - w projektach OPS/PCPR praca socjalna realizowana jest przez cały okres udziału uczestnika w projekcie) jest obligatoryjne także w przypadku, gdy OPS/PCPR jest partnerem projektu, a nie wnioskodawcą?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę