Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2021)

Powrót

Zgodnie z Regulaminem, jeżeli projekt przewiduje działania w zakresie przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków, należy uwzględnić we wniosku dwa z trzech wymienionych wskaźników. Czy gdy w ramach projektu realizowane będą np. doradztwo, wsparcie psychologiczne, poradnictwo specjalistyczne, szkolenia, staże i pośrednictwo pracy, konieczne jest wykazywanie we wniosku któregokolwiek ze wskaźników horyzontalnych dot. Covid-19? Jeżeli tak, to czy wystarczające jest ich ujęcie z wartością docelową „0”? Czy też ujęcie tych wskaźników będzie konieczne tylko w sytuacji, gdy w ramach projektu zaplanowany zostanie np. zakup stacji do dezynfekcji rąk, z której będą korzystali uczestnicy projektu?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę