Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2017)

Powrót

Czy ośrodki pomocy społecznej muszą spełniać warunek wynikający z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 , poz.930) będąc wnioskodawcą uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie z Poddziałania IX.1.1?

 Przejdź na górę