Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.1 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (1/2017)

Powrót

Czy kwalifikowalność uczestnika mierzymy tylko raz w momencie przystąpienia do projektu i czy kwalifikowalne są osoby 18 letnie tzn. do 19 roku ?

 Przejdź na górę