Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2016)

Powrót

Czy jeśli pracodawca w związku z przyznaną refundacją lub bezrobotny w związku z przyznanym dofinansowaniem składa w Urzędzie Pracy oświadczenie, że jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT, ale nie będzie się ubiegał o zwrot VAT i w związku z tym nie będzie zwracał VAT do PUP, to czy jest to postępowanie prawidłowe? Czy wobec faktu zarejestrowania pracodawcy/bezrobotnego w US jako płatnika podatku VAT, PUP jednak winien narzucić obowiązek odliczania podatku VAT i żądać jego zwrotu?

 Przejdź na górę