Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2016)

Powrót

Czy konieczność podjęcia czynności zmierzających do realizacji prawa do odzyskania podatku VAT spoczywa tylko na beneficjencie (powiatowym urzędzie pracy), czy w przypadku takich form wsparcia jak jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy powiatowy urząd pracy powinien nałożyć na przedsiębiorcę (dotacjobiorcę) obowiązek podjęcia czynności zmierzających do realizacji prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT w przypadku gdy przedsiębiorca ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT?

 Przejdź na górę