Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2016)

Powrót

Czy osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP, dla której ustalony został I lub II profil pomocy, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS (wielkość gospodarstwa nie przekracza 2 ha przeliczeniowych) może ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PO WER lub RPO WŁ? Czy osoba po otrzymaniu środków i rozpoczynająca działalność gospodarczą powinna zrezygnować z ubezpieczenia społecznego w KRUS przechodząc na ZUS, czy może nadal podlegać ubezpieczeniu w KRUS z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej?

 Przejdź na górę