Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2016)

Powrót

Wskaźnik rezultatu „Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu”.

 Przejdź na górę