Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2016)

Powrót

Czy w przypadku wszystkich 3 wskaźników horyzontalnych zarówno w PO WER jak i RPO jeżeli podamy wartość docelową 0, czy należy wypełniać wiersz "Źródło danych do pomiaru wskaźnika" oraz "Sposób pomiaru wskaźnika"? Czy wystarczy wpisać "nie dotyczy"?

 Przejdź na górę