Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2016)

Powrót

Czy powiatowy urząd pracy ma wymagać od osób, które otrzymają środki z EFS na założenie własnej firmy umów o pracę z ich pracownikami (jeżeli tak, to na jakiej podstawie - umowy te zawierają dane osób, które nie są uczestnikami projektu), czy wystarczy oświadczenie dotacjobiorcy, że zatrudnił inną osobę w ramach umowy o pracę? Czy do w/w wskaźnika nie można wliczać osób zatrudnionych na podstawie np. umów cywilnoprawnych?

 Przejdź na górę