Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2016)

Powrót

Wśród obligatoryjnych wskaźników rezultatu bezpośredniego wskazano:„2a) Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – minimalny poziom tego wskaźnika w projekcie wynosi co najmniej 30 %”. Czy w/w zapis oznacza, że co najmniej 30% wszystkich uczestników projektu ma uczestniczyć w szkoleniach, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji?

 Przejdź na górę