Często zadawane pytania do naboru - Działanie VIII.1 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2017)

Powrót

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy na 2018 r.: „Jeżeli wniosek nie został pozytywnie zwalidowany (tzn. system wyświetlił listę błędów w oknie walidacji) będzie posiadał oznaczenie WYDRUK PRÓBNY. Informacja taka będzie się pojawiała na wydruku formularza wniosku do czasu pozytywnego przejścia walidacji. Wydruk posiadający takie oznaczenie nie może zostać złożony do Instytucji”. W przypadku sporządzenia wniosku przez pracownika PUP i użyciu funkcji sprawdź pojawił się komunikat „Wniosek posiada poprawnie wprowadzone dane”, ale nadal w wersji pdf. widnieje napis „wydruk próbny”. Proszę o wskazówki jak należy postąpić, aby przygotowanie wniosku było zgodne z instrukcją i jego przesłanie do WUP w Łodzi było możliwe.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę