Często zadawane pytania do naboru - Działanie VIII.1 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2017)

Powrót

Zadanie "Identyfikacja potrzeb uczestników projektu poprzez indywidualne plany działania, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy" jest w projekcie bezkosztowe, czy mając na uwadze powyższe należy w budżecie zawrzeć ww. zadanie i przypisać wartość 0,00 zł?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę