Często zadawane pytania do naboru - Działanie VIII.1 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2017)

Powrót

Na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu urząd nie planuje objąć osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych szkoleniem prowadzącym do nabycia kwalifikacji, czy w związku z powyższym wskaźniki "Liczba osób z niepełnosprawnościami, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu" oraz "Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu" należy określić na poziomie "0"? Wskaźnik ten będzie oczywiście monitorowany i w przypadku pojawienia się w trakcie realizacji ww. osób na szkoleniach prowadzących do nabycia kwalifikacji we wniosku o płatność osoby te zostaną wykazane.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę