Często zadawane pytania do naboru - Działanie VIII.1 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do naboru PUP - Działanie VIII.1 (1/2017)

Powrót

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Bazie konkurencyjności należy zamieszczać zapytania ofertowe, realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności, a w przypadku rozeznania runku należy zamieścić zapytanie ofertowe na stronie internetowej beneficjenta. Powiatowy Urząd Pracy realizuje zamówienia na podstawie rozeznania rynku i zapytanie ofertowe jest zamieszczane na stronie internetowej PUP. Czy przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, PUP jest zobowiązany do zamieszczania zapytań ofertowych w powyższej Bazie, mimo, że będzie realizował zamówienia na podstawie rozeznania rynku?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę