Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Czy w przypadku objęcia wsparciem w projekcie wyłącznie osób bezrobotnych konieczne jest określenie na poziomie projektu wskaźnika: „Liczba osób pozostających bez pracy objętych wsparciem w programie” czy wystarczające jest określenie wskaźnika „Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie”?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę