Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Czy pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi możliwe jest w przypadku rozmów z doradcą zawodowym (doradca zawodowy rozliczany w ramach kosztów bezpośrednich) na etapie rekrutacji do projektu? Czy pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi możliwe jest również w przypadku rozmów z doradcą zawodowym (doradca zawodowy rozliczany w ramach kosztów bezpośrednich) na etapie rekrutacji do projektu? Czy pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi możliwe jest również w przypadku rozmów z doradcą zawodowym (doradca zawodowy rozliczany w ramach kosztów bezpośrednich) na etapie rekrutacji do projektu?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę