Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Czy wnioskodawca może wszystkim uczestnikom przyznać wsparcie pomostowe finansowe na 12 miesięcy?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę