Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

W Umowie o udzielenie wsparcia finansowego wskazano, iż : 1. Uczestnik zobowiązuje się zarejestrować działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie …….. i zobowiązuje się rozpocząć działalność gospodarczą w terminie ……………… od podpisania umowy." Czy to oznacza, że można podpisać Umowę z uczestnikiem, który jeszcze nie zarejestrował działalności gospodarczej?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę