Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Zgodnie z Regulaminem konkursu : Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych w pkt. 1 (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem). Czy 20% należy obliczyć od ogółu bezrobotnych biorących udział w projekcie, czy też od bezrobotnych mężczyzn biorących udział w projekcie?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę