Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Czy zatrudnienie osób prowadzących szkolenia/doradztwo w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej należy opisać jako zadanie zlecone?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę