Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Dla każdego zadania należy przyporządkować odpowiednie wskaźniki. W projekcie zaplanowano zadanie Rekrutacja i identyfikacja predyspozycji. Czy prawidłowym będzie określenie wskaźnika dotyczącego liczby osób objętych identyfikacją predyspozycji, czy też jako, że nie będą to uczestnicy projektu nie powinni być wykazani we wskaźnikach. Czy w przypadku niemożności wykazania takiego wskaźnika można przyporządkować do zadania wskaźnik na poziomie 0.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę