Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Zgodnie z Wytycznymi wysokość dotacji nie może być wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, czy w związku z tym, iż zarówno projekt jak i przyznanie dotacji planowane jest w okresie kilku miesięcy od składania wniosku czy można przewidzieć w projekcie wyższą kwotę dotacji niż obecnie obowiązująca 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę