Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

W Regulaminie konkursu wskazano, iż osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe - czy zatem można dla uczestników szkolenia ABC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ przewidzieć stypendium szkoleniowe?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę