Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Jeżeli wnioskodawca (sp. jawna) posiada siedzibę poza ŁOM (zgodnie z KRS) a posiada zgłoszone do Urzędu Skarbowego dodatkowe biuro w Łodzi jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej to czy zgłoszone dodatkowe miejsce prowadzenia działalności stanowi, zgodnie z treścią kryterium strategicznego „inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności? Analogicznie -podmiot będący Partnerem, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG i posiada wpisane w CEIDG dodatkowe miejsce prowadzenia działalności na terenie Łodzi, to czy zgłoszone dodatkowe miejsce prowadzenia działalności stanowi, zgodnie z treścią kryterium strategicznego „inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu”?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę