Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

W ramach konkursu obowiązuje kryterium premiujące: Projekt wynika z obowiązującego/ obowiązujących i pozytywnie zweryfikowanego/ zweryfikowanych przez IZ RPO WŁ programu/ programów rewitalizacji. Czy do limitu 15% można wliczyć osoby ze wszystkich gmin, które posiadają zweryfikowane pozytywnie programy rewitalizacji czy jedynie osoby z tych gmin, dla których wskazano wynikanie projektu z programu rewitalizacji, tj. nie powinny zostać wliczone osoby z gmin, które mają pozytywnie zaopiniowany program rewitalizacji, ale działania podstawowe ani uzupełniające nie są powiązane z projektem.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę