Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Czy na etapie wsparcia pomostowego istnieje możliwość zaplanowania dla Uczestników projektu tylko wsparcie doradcze czy istnieje konieczność przeprowadzania również wsparcia szkoleniowego?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę