Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Czy wsparcie szkoleniowe (przed przyznaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) musi mieć jakiś minimalny wymiar godzinowy np. 60 godzin? A jak wygląda sytuacja ze wsparciem doradczym?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę