Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Czy w kwotę 900 zł wchodzą wszystkie wydatki dotyczące wsparcia szkoleniowego czy również doradczego (przed przyznaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) tj: wynagrodzenia trenera, kosztu sali szkoleniowej, cateringu, serwisu kawowego, stypendium szkoleniowego, wynagrodzenia doradcy z zakresu biznesplanu, sali indywidualnej, zwrotu kosztu dojazdu, zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę