Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Czy wynagrodzenie członków komisji rekrutacyjnej i wizyt monitoringowych z kosztami diet służbowych jest kwalifikowalne w projekcie i można je zaplanować w budżecie?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę