Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Powrót

Czy w kosztach bezpośrednich można zawrzeć koszty rekrutacji - koszty wynagrodzenia doradcy zawodowego? Jeśli tak, czy wskazane jest wyodrębnienie zadania rekrutacja, czy koszt ten może stanowić część zadania np. wsparcie doradczo - szkoleniowe?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę