Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2016)

Powrót

Nie ma możliwości zdefiniowania własnego wskaźnika, choć w regulaminie jest opisana taka możliwości? Jak należy rozwiązać tą kwestię?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę