Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2016)

Powrót

Czy kwotę wkładu własnego (5%) należy liczyć od kwoty budżetu uwzględniającej udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (dotacje) czy 5% należy policzyć po odjęciu kwoty dotacji?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę