Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2016)

Powrót

Nadpłacony podatek VAT Uczestnik zwraca Wnioskodawcy na podstawie zapisów w umowie. A rolą Wnioskodawcy jest uwzględnienie takich zapisów. Jak wygląda to w aspekcie przekazanie dalej tych środków do IZ. Czy jest określony termin zwrotu, forma rozliczenia, oraz jego podstawa prawna?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę