Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2016)

Powrót

Czy we wniosku w punkcie 1.8 Obszar realizacji projektu powinny znaleźć się obszary wymienione w Załączniku nr 11 „Wykaz obszarów słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3)”, czy też powinien być podany tylko sam obszar województwa łódzkiego bez wyszczególnienia innych obszarów tj. powiaty, gminy?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę