Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2016)

Powrót

Czy wkład własny 5 % należy liczyć także od dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę