Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2018) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2016)

Powrót

Zgodnie z treścią załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu maksymalny koszt usług doradczo-szkoleniowych przypadających na jednego uczestnika projektu nie może przekroczyć 3 000,00 zł. W kwocie tej zawarty jest koszt udziału w szkoleniu z podstaw prowadzenia działalności, tj. do 900,00 zł. Czy w koszt szkolenia z podstaw prowadzenia działalności wliczane są także koszty warsztatów z opracowania biznesplanu (stanowiących odrębne zadanie)?

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę